Các chuyên gia pháp lý phân tích những sơ hở trong bản cáo trạng truy tố cựu TT Trump