Luật sư cáo buộc: Cư dân East Palestine ‘có thể bị đột biến DNA’