Luật sư của ông Trump dự đoán vụ án sẽ không được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn