Luật sư Giuliani nói về việc bị đình chỉ giấy phép hành nghề: ‘Hoa Kỳ không còn là Hoa Kỳ nữa’