Luật sư người Anh bác bỏ tuyên bố phủ nhận thu hoạch nội tạng của Đại sứ quán Trung Quốc