Trung Quốc: Đi tìm nguyên nhân mẹ qua đời, con trai trở thành mục tiêu của công an