Lực lượng tuần tra biên giới chuẩn bị đối mặt với làn sóng nhập cư bất hợp pháp mới