Ludwig van Beethoven: ‘Tôi yêu sự thật hơn bất cứ thứ gì’