Nhà soạn nhạc Beethoven và sự ra đời của Dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic

Dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic sẽ ra sao nếu không có Bản giao hưởng số 9 của Beethoven?