Lưỡng đảng giới thiệu luật nhắm vào các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc để bảo vệ dữ liệu y tế của người Mỹ

Đạo luật này sẽ bảo vệ thông tin của bệnh nhân và tiền đóng thuế của người dân Mỹ khỏi rơi vào tay các công ty công nghệ sinh học của các địch thủ ngoại quốc.