Hoa Kỳ: Các nhà lập pháp lưỡng đảng công bố dự luật bảo vệ hệ thống AI khỏi Trung Quốc

Đạo luật ENFORCE sẽ cấp thẩm quyền pháp lý cho Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) được áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất cảng lên các hệ thống AI, chẳng hạn như dừng chuyển giao hệ thống AI cho Trung Quốc.