Lượng fentanyl California thu giữ trong năm 2023 đủ để sát hại ‘gấp đôi’ dân số toàn cầu

Thống đốc Gavin Newsom cho biết California đã thu giữ 62,224 pound fentanyl vào năm ngoái (2023), tăng 1.066% kể từ năm 2021.