Người dân mệt mỏi khởi kiện San Francisco về chợ ma túy ngoài trời và lều trại cho người vô gia cư

Cư dân và doanh nghiệp ở địa hạt Tenderloin của San Francisco đã khởi kiện thành phố này với cáo buộc thành phố đã sử dụng khu phố nơi họ sinh sống và kinh doanh làm khu vực tập trung ma túy.