Lượng tồn kho nhà ở tăng trở lại, giá nhà hiện tại vẫn tiếp tục ở mức cao kỷ lục