Lưu giữ ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn: ‘Biểu tượng của sự bất khuất’