Lý do nào phía sau sự hỗn loạn: Quảng Đông ngưng chích vaccine, Thượng Hải kêu gọi chích?