Lý Thường Kiệt (P3): Lựa chọn lịch sử của bậc vĩ nhân