Lý Thường Kiệt (P1): Vị tướng quân với huyền thoại Nam quốc sơn hà