Âm nhạc cổ đại Trung Quốc: Đường Thái Tông chuẩn bị lễ nhạc trị thế