Mạng xã hội cũng khả dĩ, nhưng với bạn cũ thời trung học thì những cái ôm và gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn

Nhiều người cho rằng các ứng dụng kết nối là “con dao hai lưỡi” cho những dịp hội ngộ