Vào những năm đầu Khang Hy, có một vị nho sinh họ Lý theo học tại trường Thái Học, trong nhà có một chính thê và một nàng tiểu thiếp. Nàng chính thê này thường xuyên ngược đãi người tiểu thiếp. Mỗi khi cơn giận nổi lên liền cởi y phục của nàng ta rồi đánh bằng roi, gần như mỗi ngày đều như vậy.

Trong thôn của họ có một bà lão, có thể xuống Âm Ti, gọi là “đi vô thường”. Một hôm, bà lão khuyên nhủ Lý phu nhân rằng: “Phu nhân cùng người thiếp này kiếp trước có oan nghiệp, có điều nàng ta chỉ cần hoàn trả hai trăm roi thôi. Bây giờ phu nhân lòng ghen rừng rực, đánh nàng ta không dưới hai ngàn roi, vượt quá chừng hơn mười lần, ngược lại hiện tại là phu nhân thiếu nợ nàng ta. Phụ nữ nhà lành chịu hình phạt, dù cho quan pháp cũng không lột y phục, phu nhân lại nhất định phải cởi bỏ y phục của nàng, làm cho nàng chịu đủ nhục nhã. Làm vậy khiến phu nhân hả giận nhưng lại mạo phạm đến điều cấm kỵ của quỷ thần. Phu nhân cùng ta tình cảm thân thiết, ta xem trộm được sổ sách của âm phủ, đặc biệt nói để phu nhân biết”.

Lý phu nhân giễu cợt đáp lại: “Bà già đáng chết! bà ở đây toàn nói những lời gạt người! Muốn để ta cầu cúng tiêu tai, moi tiền của ta sao?”

Bà lão thấy Lý phu nhân lòng dạ tiểu nhân, không có chút lòng thương hại, cũng không có ý hối hận, nên cũng không nói câu nào.

Vào lúc này, phát sinh chuyện Vương Phụ Thần làm phản (Vương hưởng ứng cuộc nổi loạn Tam Phiên phản lại nhà Thanh, phá Lan Châu, sau chấp nhận chiêu hàng), loạn đảng nổi lên, vị nho sinh họ Lý chết trong chiến sự, nàng thiếp bị phó tướng Hàn Công chiếm được. Hàn Công thích nàng thông minh trí huệ, đối với nàng rất sủng ái. Hàn Công không có chính thê, mọi chuyện trong nhà đều do nàng thiếp này quản lý.

Lý phu nhân rơi vào tay loạn cướp, thua bị bắt làm tù binh, Lý phú nhân bị đem ra ban thưởng cho tướng sĩ, trùng hợp cũng thuộc về Hàn Công. Nàng thiếp của Hàn Công (nguyên là Lý thiếp) giữ nàng lại làm tỳ nữ, để nàng quỳ gối trước sảnh, nói với nàng: “Ngươi nếu như nghe lệnh của ta, mỗi sáng ngủ dậy, ghé trước bàn trang điểm, cởi bỏ y phục, nằm sấp trên đất chịu năm roi lớn, sau đó ra ngoài cho người ta sai bảo, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không ngươi là người của giặc đảng, giết không tính là vi phạm lệnh cấm, phải cắt từng tấc từng tấc thịt một mà đem cho heo chó ăn”.

Lý phu nhân sợ chết, dập đầu nguyện ý làm theo. Nhưng nàng thiếp của Hàn Công không muốn nàng chết nhanh, đánh nàng không quá nặng, chỉ để nàng nếm thử đau đớn thôi. Hơn một năm sau, Lý phu nhân mới chết vì nguyên nhân bệnh tật khác. Tính toán thì số lần nàng bị đánh roi, trùng hợp với số nàng đánh người ta là tương đương.

Chuyện này Hàn Công cũng biết có tiền căn hậu quả, ông cũng không giấu diếm, mà lấy ra nói rõ cho mọi người biết nhân quả báo ứng, rất nhiều người đều biết câu chuyện này. (Nguồn tư liệu gốc: «Duyệt vi thảo đường bút ký»)

Bàn về mệnh lý với độc giả yêu thích mệnh lý

Nam tử nhìn tiền đồ, nữ mệnh hỏi hôn nhân, điều này bên trong bát tự toán mệnh là một loại hiện tượng rất thường gặp. Cuộc sống hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với một số cô gái mà nói, là một chủ đề rất được quan tâm. Khi xem mệnh cho người nữ, thường sẽ được hỏi một vài vấn đề như thế này: Trong mệnh của mình hôn nhân là tốt hay là xấu? Quan hệ với chồng như thế nào? Có ly hôn hay không? Đây đều là những điều mà người nữ thường xuyên hỏi khi được xem mệnh. Dưới đây dùng thử vài ví dụ để giải thích.

Trong sách về số mệnh nghị luận liên quan tới hôn nhân của nữ mệnh rất nhiều, nhưng đại đa số đều dùng thuật ngữ của mệnh học để luận thuật. Đối với độc giả không hiểu mệnh lý, hoặc người mới học mệnh lý, thường rất khó hiểu được rõ ràng. Hiện tại dùng lời đơn giản để nói, liên quan tới hôn nhân của nữ mệnh phải nhìn vào ba điểm sau: đầu tiên phải nhìn Phu cung, cũng có thể gọi là Phu vị, chỉ vị trí của người chồng; tiếp theo là nhìn sao Phu; thứ ba là nhìn sao Thương quan. Sau đó nhìn lực lượng, vị trí cùng sự phối hợp giữa chúng.

Phu cung (phu vị) chỉ vị trí ngày sinh ở Thiên Can, ví dụ nếu sinh ngày Nhâm Tý, Nhâm Thủy ở bên trên chính là Thiên Can, cũng đại biểu cho bản thân là mệnh Nhâm Thủy. Dưới Nhâm Thủy là Tý Thủy, Tý Thủy được gọi là Phu cung, cũng gọi Phu vị. Nếu như Phu cung trong bát tự của mệnh nữ có Hỉ Dụng Thần, thì đại biểu người chồng có giúp đỡ cho mình, hoặc cuộc sống gia đình hòa thuận. Ngược lại, Phu cung là Kỵ Thần, đại biểu người chồng không giúp đỡ cho mình, hoặc cuộc sống gia đình không hòa thuận. Đầy đủ trong bát tự này, Tý Thủy đối mệnh Nhâm Thủy của chính mình có trợ giúp hay không trợ giúp, cái này phải phân tích kết cấu của bát tự.

Mệnh lý bát tự lấy ngày can của ngày sinh nhật (tức Thiên Can) đại biểu cho mình, ở đây lấy ngày can của ngày sinh là Nhâm Thủy, cho nên thuộc mệnh Nhâm Thủy, sinh vào tháng 5, vào mùa hè, thời điểm hỏa vượng, hỏa vượng thủy suy, nguyệt trụ Bính Hỏa lại lộ ra, thông thường Hỉ Kim Thủy vi dụng. Hiện nhìn thấy ngày chủ Nhâm Thủy tự tọa Tý Thủy, giờ trụ Tân Kim, Hợi Thủy, năm trụ Nhâm Thủy, Thân Kim, trong tứ trụ, chiếm tam trụ đều là Kim sinh Thủy vượng, chỉ còn lại nguyệt trụ là Bính Hỏa, Ngọ Hỏa. Như vậy, ngày chủ Nhâm Thủy chuyển yếu thành mạnh, ngược lại Hỉ Mộc, Hỏa, Thổ vi dụng, kị Kim, Thủy lại nhiều, bởi vì bát tự luận mệnh lấy trung hòa làm nguyên tắc. Có thể thấy, hiện tại ngày chủ Tý Thủy tọa hạ Nhâm Thủy là kỵ thần, nói cách khác phu cung (phu vị) vì kị thần, không được trượng phu trợ giúp, hoặc hôn nhân gia đình bất lợi.

Bây giờ chúng ta lại xem phu tinh, phu tinh của nữ mệnh chính là quan tinh, trong bát tự là chỉ khắc Ngũ Hành ngày Can của mình, ví dụ ngày Can của mệnh này (ngày chủ) là Nhâm Thủy, thổ có thể khắc thủy, thổ chính là quan tinh (phu tinh) của mệnh này. Bởi vì mệnh này Hỉ Thổ vi dụng, cho nên phu tinh (thổ) đối với mình là có trợ giúp. Nhưng lực tác dụng của phu vị lớn hơn so với phu tinh, phu vị của mệnh này bất lợi, phu tinh có lợi, cho nên trong cuộc sống hôn nhân, tệ nhiều hơn lợi.

Hiện lại nhìn vị trí cùng lực lượng của phu tinh (thổ) này trong bát tự như thế nào? Điều này rất quan trọng, bởi vì nó đại biểu cho mức độ vị trí và vai trò của người chồng trong sinh hoạt gia đình. Rất đáng tiếc, toàn bộ bát tự, rõ ràng quan tinh (thổ) không thấy có, chỉ có một Kỷ Thổ giấu ở trong Ngọ Hỏa (bởi vì trong Ngọ Hỏa giấu Đinh Hỏa, Kỷ Thổ). Đây chính là nói, phu tinh người chồng của nữ mạng này tuy có trợ giúp, nhưng chỉ là giấu ở bên trong Ngọ Hỏa thôi, không rõ ràng, lại so sánh với thế mạnh của Kim Thủy trong mệnh, rất yếu (tam trụ Kim sinh Thủy vượng đối với một Kỷ Thổ ở trong Ngọ Hỏa), ở trong mệnh (tương đương trong sinh hoạt gia đình) chiếm vị trí cùng tác dụng rất ít.

Đây có thể nói, bên nữ mệnh này rất cường thế, mà bên người chồng yếu thế, bản thân lấn át người chồng rất nhiều, cuộc sống hôn nhân trong gia đình sẽ không cân bằng, trong tục ngữ có nói người nữ cường, hoặc có chút hiện tượng khắc chồng.

Cuối cùng xem sao Thương Quan, sao Thương Quan là chỉ Ngũ Hành của ngày chủ của nó, ngày chủ của mệnh này là Nhâm Thủy, Thủy có thể sinh Mộc. Mộc chính là sao Thương Quan của mệnh này. Nhưng ở trong bát tự này, nhìn không thấy có Mộc, cho nên không thấy sao Thương Quan, ở đây sẽ tạm dừng không nói đến.

Hiện tại đã phân tích ba điểm này xong, cuối cùng còn phải xem chế hóa sinh khắc giữa chúng, xem quan hệ hình xung hội hợp, bởi vì những quan hệ này sẽ cải biến hiện tượng nói tới ở trên. Ví như chúng ta nhìn thấy địa chi có một cặp Tý Ngọ tương xung, Thiên Can Nhâm Bính tương khắc, trên thực tế chính là thủy hỏa tương xung, hơn nữa là thủy thắng hỏa bại. Bởi vì khí thế bên trong toàn bộ bát tự, tam trụ kim thủy đối nhất trụ hỏa, mà quan tinh quan (phu tinh) liền giấu ở trong Ngọ Hỏa, đây chính là mang ý nghĩa quan tinh sẽ bị cường đại thủy thế xông diệt. Cho nên đối với Tý Ngọ tương xung, cũng chính là phu cung và phu tinh bị xung, mà là Thủy thắng (Kị Thần thắng) hỏa bại (Hỉ Dụng Thần bại), đôi hôn nhân này thật sự là một báo hiệu không tốt, hơn nữa Tý Thủy lại là Dương Nhận của ngày chủ Nhâm Thủy, lại là Kị Thần, Dương Nhận ngồi phu cung, đây cũng là hiện tượng bất lợi trong hôn nhân.

Tổng kết lại, bởi vì ngày chủ của mệnh này tự tọa Dương Nhận vi Kị Thần, tức phu vị là Kị Thần, lại có phu cung cùng Ngọ Hỏa tương xung, phu cung bị xung, Thủy thắng Hỏa bại, cho nên cuộc hôn nhân này sẽ không tốt, khó được sự trợ giúp của chồng, giữa vợ chồng có xung đột bất an hoặc sự phân ly, cho nên tính cách nên nhẫn nại, mọi thứ nên thuận hành, cẩn thận, kiên nhẫn thì cát.

Cổ Dung biên tập
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: