Meta, công ty mẹ của Facebook, cắt giảm thêm 10,000 việc làm