Báo cáo: Microsoft cắt giảm nhóm đạo đức AI khi đầu tư thêm hàng tỷ dollar vào công nghệ AI