Microsoft vẫn đồng ý trợ giúp Trung Quốc dù từng bị tấn công mạng