Miến Điện: Người biểu tình tổ chức các ‘cuộc đình công im lặng’ để phản đối quân đội