Sĩ quan bị sa thải sau khi phản đối chủ nghĩa Marx và Lý thuyết Chủng tộc quan trọng