Mỏ lithium Thacker Pass có thể tàn phá môi trường, khu di sản văn hóa, và khiến nông dân phải di dời