‘Mỏ người’: Thuật ngữ nhạy cảm mới bị ĐCSTQ kiểm duyệt