Mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan là quá ‘nguy hiểm’ không thể bỏ qua