Moody cảnh báo vỡ nợ quốc gia của Hoa Kỳ sẽ xóa sổ hàng triệu việc làm