Một bài xã luận cho rằng TT Biden nên giữ giá xăng cao để chống biến đổi khí hậu