Một chút khám phá về văn hóa ‘Thổ’ thời Trung Quốc cổ đại (Phần 2)