Một đánh giá khoa học về cách giải quyết COVID-19 của Giới chức Y tế