‘Một đêm thành công vang dội’: Ông Trump hoan nghênh kỷ lục tiến cử 100-6 cho vòng bầu cử sơ bộ