Một em bé mới biết đi tử vong trong đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở Tân Cương