Một gia đình nhận nuôi đứa trẻ dương tính với COVID: ‘Tình yêu quan trọng hơn rủi ro’