Một giám đốc Pfizer cho biết công ty đang nghiên cứu biến đổi virus COVID-19 để ‘phát triển trước các vaccine mới’