Nghiên cứu gây nhiều lo ngại: 4.2% lô vaccine COVID của Pfizer gây ra phần lớn biến cố bất lợi