Một lá thư gửi muộn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sau hơn 40 năm