Một nghệ sĩ Ý có sức ảnh hưởng nhưng ít được biết đến

Nghệ sĩ La Mã Pietro Cavallini ở thế kỷ 14 đã đưa hơi thở tự nhiên, chân thực vào các bức bích họa và tranh khảm của mình, đặt nền móng cho phong cách thời kỳ Phục Hưng Ý.