Một người Pháp, một khung cảnh Ý, và một khu vườn Anh

Những bức tranh phong cảnh của họa sĩ Claude Lorrain đã dẫn đến sự ra đời của các khu vườn kiểu Anh