Tinh hoa của kiến trúc phương Tây: Kiến trúc Ý thời Thượng Phục Hưng

Kiến trúc sư Andrea Palladio, người mang vẻ đẹp và sự hài hòa cổ kính đến phương Tây