Một tu viện giữa lòng thủ đô

Một chốn để nương náu, nơi du khách chiêm nghiệm về cuộc khổ nạn của Đấng Christ.