Vùng Puglia: Vùng đất ít người biết đến tại Italy

Ẩm thực và di sản phong phú nơi “gót chân” của chiếc ủng Ý.