Mưa lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vàng ở Úc