Mùa xuân đã trở lại với hai kiệt tác tại Cung điện Versailles