Mùa xuân đang đến: Thưởng lãm họa phẩm ‘Nàng Persephone trở về’ của danh họa Leighton