Mức thâm hụt ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ trong quý đầu tiên là 510 tỷ USD

Các khoản thanh toán lãi suất là một trong những khoản chi ngân sách lớn nhất của chính phủ liên bang.