Ngày tàn của đồng USD?

Nợ nần, chính sách đối ngoại liều lĩnh, và ý đồ xấu của các đối thủ đang đe dọa đồng USD trong vai trò là đồng tiền dự trữ của thế giới.