Các nhà nghiên cứu lo ngại virus Trung Cộng phát triển khả năng kháng thuốc diệt virus của Pfizer và Merck